Да се поучи от Меркел – кадифена ръкавица, но със железен юмрук, без партизански заявки, заяви Ирена Соколова

Интервю на Илиана Беновска с председателя на Жени-ГЕРБ Ирена Соколова от Шестата политическа академия на тема: „Политическата толерантност и консенсус в хода на Българското председателство на ЕС. Фалшивите новини и езикът на омразата – новият политически инструментариум”, която се провежда във Вършец на 21 април 2018 г.

Илиана Беновска: Може ли да кажете какви са резултатите от този 6-ти национален форум, какви цели си постаявте и какви задачи ще постигнете?

Ирена Соколова: Това е форум с национално измерение. Такива форуми ние правим на 4 или 5 месеца, като на тях са поканени членове на ПП ГЕРБ-Жени, разбира се и наши съмишленици, които имат желание. Повишаване капацитета, знанията и нивото на нашите членове. Разбира се даваме структуроопределящи насоки на нашите партийни лидери през споделянията, които имаме от нашите региони, тъй като тук участват представители от всички региони и от всички общини. Имаме над 140 участника този път, като казвам над 140 – те са почти 200, но 140 са официално поканените, останалите са дошли, за да могат да слушат.

Илиана Беновска: Това означава ли, че може да дойдат и хора, които не са членове, но симпатизират на ГЕРБ и даже може би имат и друга политическа ориентация?  

Ирена Соколова: Категорично, даже сме канили такива съмишленици и приятели. Преди време даже бяхме поканили депутати от БСП, защото бяха наблизо. Всичките ни представяния, всичките лекции се излъчват в ефир. Присъстват журналисти, присъстват всички, които пожелаят, защото наистина това е форум, който дава насоката на политическото управление. В случая ние имаме политическо управление от ПП ГЕРБ, такава е изпълнителната власт. Но дори и тогава, когато сме били в опозиция, за нас е важно да държим много близкия диалог. Нашите лидери чуват по места какви са проблемите, специално през женския поглед. От друга страна те ни дават своеобразен отчет за направеното до момента. Спомням си един много конкретен случай при предишната академия, която е една от регионалните, тъй като ние освен национални правим и регионални, където виждаме в дълбочина и там присъстват по 50 жени примерно от съответен регион. Имаше споделяния от майки, които казват че им е много трудно хем да ходят на работа, хем да гледат децата си и тогава в нашата социална политика, министър Зорница Русинова беше тогава, включи идеята да могат да получават майчинство и да отглеждат децата и бащи и близки на семейството. Тоест успяваме в един двустранен диалог ние да заявяваме желанията си и да чуваме отчета на политическите лидери.

Илиана Беновска: Тоест, г-жо Соколова, Вие освен информационно-просветителския характер, ако мога така да се изразя, успявате да постигнете и законодателни промени, защото вече е факт това, което споменахте, като присъствие и заявление на г-жа Зорница Русинова, заместник-социален министър – вече могат и бащите да отглеждат децата си и да вземат отпуск по майчинство? Два въпроса имам. БСП, казахте преди малко, отзовават ли се охотно да споделят идеите ви и да предложат свои? Успявате ли да постигнете консенсус, не само на дамско, но и на политическо ниво? И какво беше мъжкото присъствие, кои бяха лекторите на тази академия? Още повече, че знам, че сте поканили евродепутати от ГЕРБ/ЕНП и други официални лица?  

Ирена Соколова: Точно така! Ще започна с мъжкото присъствие, защото без него дамското участие никога не може да има своето реално очарование. Тук присъстват областните координатори на Враца и Монтана. Тук присъстват кметовете на абсолютно всички общини – кметът на Вършец Лазаров, Калин Каменов, Дилян Димитров – областният координатор на Монтана, Петя Аврамова – областният координатор на Враца, тук са всички кметове, както и представители на бизнеса от региона. Тъй като нашите лектори са нашите министри, г-н Цветанов, Мария Габриел – нашият еврокомисар. Лектор е Торстен Гайслер – председателят на фондация „Конрад Аденауер“ за България. Наши лектори са Антоний Гълъбов и Антон Тодоров, министър Нанков, министър Петкова, министър Цачева. В утрешния ден, в днешния ден, както и вчера имаме една палитра от изключително ерудирани на висока политическа степен лица, които могат да дадат всичките послания от първо лице, единствено число. Така че смисълът от, както Вие го нарекохте информационно-заявителския характер на този формат всъщност е в много висока степен е обучителен.

Илиана Беновска: Кое ще бъде най-важното послание, което ще отправите след приключването на форума?

Ирена Соколова: Това, което сме дали през темата – политическата толерантност и консенсус в хода на Българското председателство, както и фалшивите нови и езика на омразата. Най-яркото послание, което се откроява най-напред, е лидерството на България като водещ на темата Западните Балкани. Нещо, което беше немислимо и не се говореше допреди няколко месеца, тоест силното лидерство и водеща роля на премиера Борисов и ПП ГЕРБ в извеждането на европейски и световен план на Западните Балкани, като водеща величина, която да подсили патримониума в ЕС. Другата тема е тази, която Вие за първи път изрекохте в ефир, и това бяха заявките, които даваме срещу фалшивите новини. Фалшивите новини и езикът на омразата като модел на преекспониране на реалността. Така както и вчепа казах – много често вече ни се налага да правим политики след като имаме изговаряне в медиите. Тоест политиката върви след медиите. Това обаче не винаги изчерпва цялото съдържание на езика на омразата, защото не само в България, но и в Европа езикът на омразата се е превърнал в ежедневие. И ние си даваме сметка какво получаваме, когато кажем, че нещо е „ужасно хубаво” или „Страшно правилно”.

Илиана Беновска: Позволете и един политически въпрос. Вие освен председател на Жени-ГЕРБ, областен управител на Перник, сте и политик с много голям опит, бяхте и член на Народното събрание на България. Има ли език на омразата и фалшиви новини в момента, които са плод на общуването между президента Радев и заместник-председателя на ГЕРБ и председател на ПГ на ГЕРБ Цветанов?  

Ирена Соколова: Ако заявя своята политическа позиция, тя ще бъде винаги на страната на умереността и толерантността. Тоест струва си политическите субекти да могат да говорят за политики и посоки, а не да говорят за собствените си желания, емоции и намерения. Както каза и днес г-н Цветанов – няма да вляза в тази тема! Да, обсъждам г-н Радев, но обсъждам Валентин Радев, министър на вътрешните работи и обсъждам Емил Радев, нашият евродепутат. На този форум аз не обсъждам други теми. И това е защото не искам да влизам в порочния кръг на изговаряне на думи, които се отправят директно към персоната. Това не е редно!

Илиана Беновска: Но президентът Радев е ли обединител на нацията, каквато е неговата конституционна задача, в превъплъщенията си, в диалозите с г-н Цветанов  и след КСНС, който се проведе тази седмица?  

Ирена Соколова: Уви, там имаше заявки, които не кореспондираха с нашето европейско и пронатовско поведение. Мисля обаче, че тази тема в хода на КСНС е била достатъчно добре изчистена. Струва ми се, че това, за което трябва да говорим, са обединените политики на държавното лидерство във всичките му измерения – изпълнителна власт, законодателна власт, президентска власт. Това си струва да правим. Влизането в лични обсъждания и нападки е абсолютно деконструктивно и аз не бих искала да обсъждам това. Мисля, че след този КСНС всички са направили своите изводи и можем да вървим в своите проевроепйски и пронатовски стъпки напред за обединяване на държавния интерес.

Илиана Беновска: Последен въпрос, споменахте и Западните Балкани като приоритет на обсъждане на вашия форум. Това е една от важните задачи на нашето европредседателство и лична мисия бих казала на министър-председателя и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. Как хората да могат да отличат кои са фалшивите новини по тази тема и как да преодолеем нагласите в обществото, които са плод и на социалистическия строй, в който сме живели 45 години, и неяснотата по отношение на Западните Балкани в младото поколение, защото знаете, че учебниците по история изпращат противоречиви сведения?  

Ирена Соколова: Този въпрос е фундаментален, се оказва за нас. Съвсем доскоро, може би допреди една година, обсъждахме Западните Балкани и бяха съобщавани в европейските и световни медии като „барутния погреб” на Европа. Благодарение именно и на ключовата роля на премиера Борисов, който само да припомня, че преди една година беше наречен „пощенски гълъб” заради това, че от общуването му с Ердоган пренесе в Западна Европа на г-жа Меркел посланията, които да могат да защитят европейската граница, не само българската, защото България е външна граница на Европа. Нека да припомня, че когато г-н Борисов беше кмет, тогава и г-н Ердоган беше кмет на Анкара, тогава сегашният представител на Гърция беше кмет на Атина и те имаха много топли и човешки взаимоотношения. Г-н Борисов играе ключова роля! Ако видите европейското измерение на неговото лидерство в очите на европейските лидери, ще разберете каква огромна енергия съсредоточава той и каква огромна отговорност е понесъл от това, защото той е дал заявка, че може да се справи. Мисля, че Западни Балкани с нашата посредническа функция, с това, което правим в момента могат да се превърнат и да стъпят на пътя, по който вървя Европа от 2005 г. в предприсъединителния период и нататък вече до момента – вече 10 години членство в ЕС. Западните Балкани имат силата и възможността, разбира се през преодоляване в голяма степен на различията, които стоят между отделните страни, защото знаем за неразбирането между Сърбия, Косово, Македония. Да, стоя противоречия, но и България имаше свои противоречия със съседски страни.

Илиана Беновска: Един наистина последен въпрос. г-жа Корнелия Нинова, председателят на БСП, също е дама. Как оценявате нейната политика през призмата на националната отговорност на лидер на опозиционна партия БСП и на жена в това си качество?

Ирена Соколова: Не толерирам подобно поведение, дали става въпрос за г-жа Корнелия Нинова или за която и да е друга жена и политически лидер, което всъщност е най-важно. Не одобрявам поведение, което внушава омраза и разделение. Струва си да бъдеш структуриращ, от една жена пък още повече се очаква това. Аз разбирам ролята, в която трябва да влезе. Тя трябва да се съизмерва с мъжете, да удря по масата, може би, да отстоява много крепка и дръзка позиция, да излиза с едни гърди напред, за да може да води. Най-вероятно така се прочита лидерството. Но нека погледнем лидерството на г-жа Меркел. 6 месеца Германия не може да направи правителство. Благодарение само на преговорния процес и на онази мекота, която носи Меркел, безспорно мекота, но кадифена ръкавица, но със железен юмрук, но без агресивни заявки, без смачкване на опозицията, без изопачаване и дръзки, партизански заявки тя успя да обедини и да направи правителство. Струва ми се, че нашата опозиция по един много паразитиращ начин, така, както чернодробния метил се впива, за да може да смуче от своя донор, да се впие в управляващата партия и обезсмисляйки всяко едно наше поведение всъщност да остойностят себе си. Ще оплюем ГЕРБ за нещо и по този начин ще станем по-силни. Ще кажем, че председателството ще се провали и така ще станем по-силни. Ами не ставате по-силни, защото председателството по всички заявки, които дават европейските партньори, върви прекрасно! Санирането е несъстоятелна политика. Ами не е вярно! Защото бяха обогатени десетки градове, десетки хора и пак нека кажа – през кметовете на всички общини, без значение кметът от коя партия е. Поредица от заявки с подобен характер. Струва ми се, че да се остойностиш и да натрупаш авторитет, стъпвайки върху другия и смачквайки го, това е порочно!

Blitz.bg

Вижте най-добрите оферти за групово пазаруване

Коментирай чрез фейсбук

loading...

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here