Репортер: Тодор СТЕФАНОВ, ПРЕС.bg – СОФИЯСнимка на Rositsa Brainova.

Изпълнителна агенция „Медицински одит“ започва пълна проверка на „МБАЛ Горна Оряховица“ по сигнал на Росица Брайнова която е баба на починалото бебе. Тя изпрати сигнал да редакцията на Информационна агенция „Дейли Прес“ с молба за помощ.


Медията ни изпрати сигнал до заместник – министъра на здравеопазването Д-р Мирослав Ненков.

Ето какво пише д-р Ненков до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ д-р Златица Петрова:

Снимка: вестник „Телеграф“ – ПРОФ. Д-Р Златица Петрова

Уважаема професор Петрова, 

Приложено, изпращаме Ви копие на постъпило в Министерство на здравеопазването сигнал под горепосочения номер по повод сигнал от Росица Брйнова относно раждане на дъщеря й, завършило с неблагоприятен изход за новороденото в Акушерно-гинекологично отделение към „МБАЛ Горна Оряховица“ ЕООД. 

Във връзка със сигнала в Министерство на здравеопазването и постъпило и писмо с вх. 31-00-18/19.09.2017 г. от отдел „Приемна на Министерския съвет на Република България.

Предвид контролните Ви правомощия, моля да извършите проверка по изложените в писмото факти и обстоятелства, свързани с организацията на лечебния процес и качеството на медицинското обслужване в посоченото лечебно заведение.

За отговора и предприети действия при констатирани пропуски и нарушения на изискванията на нормативната уредба уведомете подателите и Министерство на здравеопазването. Приложение: копие на писма с вх. 31-00-18/15.09.2017 г. и 31-00-18/19л09л2017 г.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В ПРЕС.bg!

Коментирай чрез фейсбук

loading...

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here