Проверката срещу олигарха Иво Прокопиев започна в началото на 2017 г. заради повдигнатото му обвинение по делото EVN. При ревизията на дружествата от групата “Алфа финанс холдинг” КОНПИ установило много нарушения при приватизационната процедура на предприятието “Каолин”. Бургаският съд е отсъдил запор на имущество на Иво Прокопиев, защото е констатирано разминаваме на доходи в размер на 195 051 065 лева. Това обяви Пламен Георгиев, шеф на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ).

Още през 2013 година настоящият евродепутат и тогавашен изпълнителен директор на ТВ 7 Николай Бареков разкрива чрез разследващия журналистически екип на телевизията грандиозната измама, чрез която незаконно се облагодетелстват президентът Росен Плевнелиев (2012-2017) и олигархът Иво Прокопиев.

Мащабното разследване по случая тогава намира широк отзвук.

В резултат от него става ясно, че основният акционер в „Каолин“ АД – дружеството „Алфа Финанс Холдинг“ АД, купува в края на м. май 2013г. допълнително 3,5 млн. акции от капитала на „Каолин“ за цена в размер на 1,73 лв. за една акция. След тази покупка „Алфа финанс холдинг“ АД препродава близо 2 млн. броя от акциите на две офшорни дружества регистрирани в Никозия, Кипър, а именно  – „Столбърг инвестмънт лимитед“ и „Уиклеф холдинг лимитид“, за цена в размер на 1,45 лева на една акция.

На 27.05.2013г., „Столбърг инвестмънт лимитид“ и „Уиклеф холдинг лимитид“ продават, за цена близо 4 лв. за една акция, придобитите от предходната сделка акции от капитала на „Каолин“ АД, на немската компания „Кварцверке“.

По този начин, чрез опосредяването на сделката между „Алфа Финанс Холдинг“ АД и немската компания „Кварцверке“ чрез двете вероятно свързани с Прокопиев офшорни компании „Столбърг инвестмънт лимитид“ и „Уиклеф холдинг лимитид“, вместо в първоначалния продавач „Алфа Финанс Холдинг“ АД цялата печалба от сделката (от разликата в цените) се получава в двете свързани офшорни компании. Това положение от една страна вероятно уврежда „Алфа Финанс Холдинг“ АД, неговите акционери и неговите кредитори, уврежда и публичния финанси, тъй като печалбата не се облага в България, като от друга – обогатява (без на пръв поглед логично правно илиикономическо основание) двете офшорни фирми и естествено техните реални собственици (вероятно лицето Прокопиев).

Също края на май 2013 г. дъщерното дружество на „Каолин“ АД – „Солар Венчърс“ ЕООД продава 5.32 % от притежаваните от него акции в самото „Каолин“ АД на „Кварцверке“. В началото на юни същата година, след финализиране на сделката по придобиването на „Каолин“ АД, „Кварцверке“ пък продава на „Алфа Финанс Холдинг“ АД дяловете на „Каолин“ АД в „Солар Венчърс“ ЕООД. Цената на тази сделка не e обявена, но според изнесеното в медиите (цитиращи източници от финансовите среди) става дума за около 13 млн. лв.

Така реално „Алфа Финнас Холдинг“ АД връща обратно на новите собственици парите от продажбата на акциите на „Солар Венчърс“ ЕООД в „Каолин“ АД.

Публично известен е фактът за голямата задлъжнялост на групата „Капитал” към български и чуждестранни банки и търговски контрагенти – от Консолидирания финансов отчет за 2012г. на „Алфа Финанс Холдинг” АД (част от Групата „Капитал”), в който отчет е включен и „Каолин” АД е видно, че групата има дългосрочни заеми в размер на 179 млн. лева, краткосрочни заеми (пасиви) в размер на 247 млн. лева, и търговски задължения в размер на 66 млн. лева.

Групата е приключила финансовата 2012 г. със счетоводна загуба в размер на 24 млн. лева. При това финансово състояние, отклоняването на приходите от продажбата на активи на „Алфа Финанс Холдинг” АД (акциите в „Каолин” АД), чрез свързани офшорни компании, несъмнено ощетява кредиторите на групата. От своя страна офшорните фирми „Столбърг инвестмънт лимитед“ и „Уиклеф Холдинг Лимитид“ са реализирали огромна печалба от препродажбата на акциите на „Алфа финанс холдинг“ АД в „Каолин“ АД, на немската „Кварцверке“.

Следва да се има предвид също, че са налице и преки договорни отношения между Иво Прокопиев като физическо лице, и „Уиклеф холдинг лимитид“. Видно от документите в Търговския регистър, на датата 12.10.2012г. Иво Прокопиев продава дяловете си в „Доспат пропъртис“ ЕООД (чрез пълномощника си Юри Катанов) на кипърското офшорно дружество „Уиклеф холдинг лимитид“ (окончателният договор е сключен на 18.10.2012г.), като цената на сделката е неизвестна.

С препродажбата на акциите на „Каолин” чрез свързаните с продавача „Алфа Финанс Холдинг” АД (Иво Прокопиев) офшорни компании се е целяло избягване на данъчното облагане в страната на приходите от продажбата и увреждане на интересите на кредиторите.

Ако следствие на това ключово разследване, разкрило грандиозната измама, държавата успее да си върна изгубените стотици милиони чрез конфискация на имуществото на олигарха Иво Прокопиев, то следва, че определено проектът „ТВ 7“, на който Николай Бареков отдава 3 години от своята журналистическа и мениджърска кариера,  си е струвал.

Сигнала може да видите тук

Коментирай чрез фейсбук

loading...

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here